Aksiyon geniş veri işleme, öğrenme, çıkarsama, karar verme ve algılama araçları sağlayan geri izleme, karar ağaçları, arama mekanizmaları gibi çeşitli teknikleri kullanan bulut teknolojisi tabanlı yönetişim, planlama ve paylaşım sistemidir.

KAZANIMLARIMIZ
  • Yüksek Karlılık
  • Verimli İş Yönetimi ve Denetimi
  • Rekabet Gücü Artışı
  • Kurumsal Güven
  • Kurumsal Bilgi Artışı
  • Hedef Odaklı İş Yönetimi

AKSİYON NEDİR?

AKSİYON yazılımı ile kurum çalışanlarının oluşturulan etkinlik ve faaliyetler kapsamında görevlendirmeleri ve bu görevlendirmeler ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgiler, fiziksel donanımlar, ilgili dökümanlar konusunda bilgilendirilmesi, faaliyetin zaman ve iş planlamasını izleme, görevlerin gerçekleştirme durumunu görme ve kendilerinin görevlendirmeleri ile ilgili durum bildirimi yapma ve bu bildirimlerle ilgili çeşitli multimedia ve diğer dökümanları ekleme sağlanmaktadır.

AKSİYON yazılımı üzerinde oluşturulan etkinlik ve faaliyetlerin içerik, görevlendirme, fiziksel donanım gibi öğelerinin, gerekli yetkilendirilmeler çerçevesinde hazırlanması, zamanlanması, durum bilgilerinin sağlanması gerçekleştirilmektedir.

Burada amaç, projelenen etkinlik ve tüm yönetim faaliyetlerinin AKSİYON yazılımı üzerinde dijital ortama aktarılarak, etkinlik ile ilgili tüm içeriğe, görevlere ve diğer öğelere bir bütünlük içinde kolay ulaşım ve faaliyetlerle ilgili anında iletişim ile diğer yöntemlerle uzun süreler alacak, emek ve kaynak israfına yol açacak süreçlerin daha etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesidir.

Aksiyon bir yönetişim yazılımı olarak hemen hemen her firma, kurum ya da gruplara uygun bir iş yönetimi ve ekip içi paylaşım yazılımıdır. Temiz ve modern yapısı, performansı ve güvenliği ile her açıdan rahat kullanım düşünülerek hazırlanmıştır. Güvenliği ile de tüm verilerinizin kaybolmaması ve güvende olması için özel çözümler sunmaktadır.